Toasan Toalettrent

I lager.
106 kr

Trögflytande surt medel för rengöring av toalettstolar och sanitetsgods. Löser hud- tvål- och smutsavlagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar. Har bakteriehämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.  

Produktegenskaper 
Toasan löser hud-, tvål- och smutsavlagringar samt kalk och lättare rostbeläggningar. Toasan har bakteriehämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.

Dosering
- 
För toalettstolar: outspädd.
- För övrig rengöring: 1 dl till 10 liter vatten.

Bruksanvisning 
För toalettstolar: Spruta outspädd vätska utmed toalettskålens insida, låt rengöringsmedlet verka, bearbeta med borste eller svamp och spola.

Anmärkning 
Viskositeten avtar under lagring. 

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 
Se säkerhetsdatablad.

Lagring 
Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år. 
Toasan kan få något lägre viskositet under lagring.