SKUMTVÄTT- 1000ML

I lager.
129 kr

Vår skumtvätt är något utöver det vanliga. Vid applicering ger den ett tjockt och fylligt skum som håller sig kvar på din exteriör. Produkten har ett pH-värde på 8,5 för att inte skada ditt fordons exteriör eller dess befintliga lackskydd. Använd med fördel skumtvätt tillsammans med en dedikerad snow foam lans/skumkanon. För bästa resultat skall högtryckstvätt användas med ett flöde på 12L/min och 150bar. Testa alltid produkten på en dold yta. Skumtvätten är ett koncentrat och är tänkt att doseras med vatten för önskad rengöringsförmåga. Spray blandningen direkt på bilens exteriör och låt skummet lösa upp smutsen i upp till 5 minuter. Skölj sedan av skummet uppifrån ner med högtryckstvätt. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. Vi rekommenderar att använda skumtvätt som ett förtvättsmedel innan man börjar med kontakttvätten för att minimera risken för skador och repor på lacken. 

Doseringsförhållande: 1:2 Hårt nedsmutsad yta. 1:5 Måttlig nedsmutsad yta 1:10 Lätt nedsmutsad yta

VARNING SKADLIG VID FÖRTÄRING. ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Cocamidopropyl betaine >5%