SCHAMPO- 1000ML

I lager.
129 kr

Vårt Schampo är ett koncentrat som är skapad för att vara dryg men samtidigt effektiv. Schampot är pH-neutralt och lyxigt och har inga tillsatser av vax eller polymerer. Man kan förvänta sig ett tjockt och fylligt skum för att göra kontakttvätten så säker som möjligt. Använd schampo med fördel tillsammans med två-hinks-metoden med raster och en tvätthandske eller tvättkudde, det kommer minimera skador på fordonets lackerade ytor. Testa alltid produkten på en dold yta. Dosera önskad mängd schampo i en hink med ljummet vatten och skumma upp det med en högtryckstvätt eller trädgårdsslang för att få ett härligt skum. I den andra hinken använder man rent vatten för att kunna skölja av tvätthandsken eller tvättkudden. Skölj sedan av skummet noggrant med högtryckstvätt. Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus. Vi rekommenderar att två-hinks-metoden används med smutsavskiljande filter, ett så kallat raster, Det hjälper grus och smutspartiklar att separeras från tvätt- och sköljvattnet. 

Doseringsförhållande: 1:500 Hårt nedsmutsad yta. 1:1500 Måttlig nedsmutsad yta 1:2000 Lätt nedsmutsad yta

VARNING SKADLIG VID FÖRTÄRING ORSAKAR ALVARLIG ÖGONIRRITATION Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Cocamidopropyl betain >10%