DÄCKGLANS - 1000ml

I lager.
169 kr

Vår dedikerade däckglans är skapad för att leverera en riktigt mörk och våt look. 

Produkten är skapad med extra starka polymerer för att binda sig till däcket istället för att bara täcka däcksidan, detta ger vår däckglans längre hållbarhet jämfört med traditionell däckglans. 

Man kan med fördel applicera däckglansen på däcksidan med en applikator. Applicera däckglansen på rengjorda däcksidor med hjälp av en applikator. 

Spraya 2–3 gånger direkt på applikatorn och applicera ett jämt lager över halva däcksidan. Gör sedan om proceduren för att göra klart andra halvan av däcksidan för att minimera överdosering och för en jämnare yta runt om hela däcket och undvika fläckar. Låt produkten härda i 10 minuter, ingen eftertorkning behövs. 

Däcksidorna är nu mörka, skyddade och får en härlig glansig våt look i upp till tre veckor. För att öka hållbarheten rekommenderar vi att däcksidorna först rengörs med vår Allrengöring och en borste innan applicering. Om man eftertorkar med en mikrofiberduk innan produkten härdat får du istället en matt och naturlig yta, välj själv vilken look som passar dig bäst.

Fara 

Orsakar allvarlig ögonirritation Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, Destillat (petroleum), vätebehandlade lätt