GUMMI & PLASTVAX - 100ml

I lager.
119 kr

Är du trött på däckglans som skvätter och hamnar överallt förutom på däcksidorna. 

Letar du efter ett skydd som håller i veckor istället för dagar eller timmar? 

Med den senaste SiO2 teknologin får man det man alltid velat ha av ett däckglans. Medlet kan med fördel appliceras på gummi och plast med en applikator eller mikrofiberduk. 

Applicera vaxet på rengjorda däcksidor eller plastdetaljer med en applikator. Med hjälp av applikatorn vrider man ur önskad mängd och applicerar ett jämt lager över ytan, med lite kommer man långt. 

Låt sedan produkten härda i 15 minuter, ingen eftertorkning behövs. 

Vaxet lämnar ingen glansig yta efter sig utan ger gummi och plast samma utseende som när de kom från fabrik.

FARA 

KAN VARA DÖDLIGT VID FÖRTÄRING OM DET KOMMER NER I LUFTVÄGARNA KAN ORSAKA IRRITATION I LUFTVÄGARNA IRRITERAR HUDEN ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION 

Ha etiketten eller förpackningen till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomlig för barn. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. 

VID FÖRTÄRING: kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Polysiloxanhartskomposition 5-25%